Waarom het programma Oud Goud?

Start | Waarom het programma Oud Goud?

Waarom hebben we samen met Rijnmond het programma Oud Goud opgezet? Omdat we geloven dat de wijsheid en ervaring van ouderen goud waard is! Veel ouderen voelen zich eenzaam, ongezien. Terwijl ze zoveel te vertellen en te delen hebben!

Programma Oud Goud: Hoeveel procent van de ouderen in Rotterdam voelt zich eenzaam?

Procentueel mag het landelijke aantal eenzame ouderen tussen 1996-2016 dan wel zijn afgenomen, het absolute aantal is gelijk gebleven. Omdat de bevolking is gegroeid en er ook meer ouderen zijn. Daarmee blijft het een relevant maatschappelijk probleem.¹

Ook in Rotterdam is eenzaamheid een onderwerp van gesprek. Niet onlogisch, omdat er uit de cijfers van het onderzoek van de GGD blijkt dat 56% van de ouderen (65+) eenzaam tot zeer eenzaam voelt.²

Wat zijn de belangrijkste oorzaken?

Vaak is het een combinatie van factoren wat de risico op eenzaamheid vergroot. De belangrijkste oorzaken voor eenzaamheid zijn onder andere een lage sociaal economische status, alleenstaand, ontbrekend familienetwerk, en gezondheidsproblemen. Bij eenzaamheid gaat het vooral om het gebrek aan sociaal contact of de kwaliteit van het bestaande sociale contact een belangrijke vorm van eenzaamheid.³

Zijn er al initiatieven die ouderen via het internet helpen in deze problematiek?

In 2014 is er in de Gemeente Rotterdam een initiatief gestart om de eenzaamheid tegen te gaan. Het actieprogramma ‘Voor Mekaar’ is gericht op het bestrijden van eenzaamheid door middel van onder andere een publiekscampagne, het aangaan van de dialoog met de stad, en het faciliteren van hulp- en dienstverlening. Er zijn echter nog geen initiatieven via het internet die de eenzaamheid onder ouderen probeert aan te pakken. Terwijl ouderen wel steeds vaker en meer op het internet te vinden zijn.

Zoeken ouderen op het internet naar vragen over hun eenzaamheid?

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat steeds meer ouderen internettoegang hebben en het ook gebruiken. In 2012 had ruim 61 procent van de ouderen toegang tot het internet. Dit is gegroeid naar ruim 84% in 2018. Daarnaast blijkt uit onderstaande grafiek dat het percentage ouderen dat op het internet informatie over hun gezondheid zoekt groeit. Dit percentage is in 6 jaar verdubbeld. In 2018 zoekt ongeveer de helft van de ouderen informatie over gezondheid via het internet.

(Bron: CBS, 2018)

Ook het sociale internetgebruik onder ouderen groeit. Wat opvalt is dat ouderen meer gebruik maken van de sociale mogelijkheden van internet, zoals bijvoorbeeld het versturen/ontvangen van e-mails.

(Bron: CBS, 2018)

Uit de data van het CBS blijkt dus dat ouderen steeds digi-vaardiger worden.

Hoe spelen wij met het programma Oud Goud in op een bepaalde behoefte?

Eenzaamheid gaat vaak over het gebrek aan sociaal contact, maar ook over de kwaliteit van het bestaande sociale contact1. Oud Goud is een concept wat gebruik maakt van de kansen die het internet voor ouderen biedt om juist in deze behoeften te voorzien. Door het versturen van een dagelijkse email en het opbouwen van een community maakt Jesus.net het mogelijk om in contact te komen met andere ouderen in de buurt. Daarnaast krijgen verschillende ouderen de kans om hun levensverhaal te vertellen door middel van de afleveringen van Oud Goud. Zo inspireren ouderen elkaar om samen waardig oud te worden.

Is er een onderzoek dat laat zien dat onze methode effectief is om eenzaamheid te verzachten?

Uit onderzoek (Fokkema, Stevaert, 2005) blijkt dat nieuwe media een bijdrage kan hebben in de eenzaamheidsreductie. Ondanks de kanttekeningen die de onderzoekers hebben bij de resultaten, is de aanname dat internet en nieuwe media een positieve uitwerking hebben op de afname van eenzaamheidsgevoelens onder ouderen.

Oud Goud is vanaf 9 januari 7 zaterdagen en zondagen te zien op Rijnmond. Of kijk de afleveringen terug op onze homepage!

Bronnen:

1. Sociaal en Cultureel Planbureau (2018). Kwetsbaar en Eenzaam?
2. GGD Rotterdam-Rijnmond (2016). Gezondheidsmonitor.
3. Gemeente Rotterdam (2014). Actieprogramma ‘Voor Mekaar’.
4. Centraal Bureau voor de Statistiek (2018). Internet; toegang, gebruik en faciliteiten.
5. Fokkema, T., & Steyaert, J. (2005). Achter de geraniums of achter het computerscherm, eenzaamheid van ouderen in de digitale wereld. Sociale interventie.